ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

H and N Bt. Székhely: 9027 Győr Szeszgyár u. 9.

Cégjegyzékszám: 19-06-504336  Adószám: 27269488-2-19

Tel: +36703275441

E-mail: noltegyor@gmail.com

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató az alábbi weboldalakra vonatkozik:

https://www.noltegyor.hu

www.noltegyor.hu

noltegyor.hu

 

 

ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

H and N Bt. (a továbbiakban: Társaság) tájékoztatja a hírlevélre regisztrálókat, az ajánlatkérőket és megrendelőket, hogy a regisztrációval kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2021.04.26 napjától hatályos és visszavonásig tart.

Adatkezelési Tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR-ban (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed:

a Társaság honlapján hírlevélre történő feliratkozásra, valamint a feliratkozást követő hírlevelek küldésével kapcsolatos adatkezelésre, amely során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja szerinti személyes adat kezelése valósul meg.

a Társaságtól ajánlatot kérőkre, amely során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja szerinti személyes adat kezelése valósul meg.

Társaságunk ajánlatának az elfogadása esetén a megrendelőkre, mint szerződő partnerekre amely során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja szerinti személyes adat kezelése megvalósul.

A Társaság kijelenti, hogy a kezelt személyes adatok megfelelő szintű védelme érdekében megtesz minden szervezeti és technikai szervezést, hogy, az adatkezelés mindenkor megfeleljen a célhoz kötöttség és arányosság alapelvének. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság a fenti honlapjain történő regisztrációhoz és ajánlatkérés felületén megadott személyes adatokat csak az érintett előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Társaság a személyes adat felvétele előtt minden esetben közölje Önnel, mint érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó és az Ön döntéséhez szükséges valamennyi fontos információt

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Személyes adatait harmadik személyek részére alapvetően nem adjuk tovább. Az adatok továbbadására csak akkor kerülhet sor, ha az a szerződés teljesítéséhez szükséges vagy Ön ahhoz kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.   Kivételes esetben erre jogi érdekeink jogos védelme érdekében is szükség lehet.

A REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az adatszolgáltatásnak az Ön részéről önkéntesnek, kifejezettnek és egyértelműnek kell lennie. A jelentkezési felület kitöltésével és a hozzájárulási négyzetbe történő kattintással Ön kifejezetten megadja az önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

Adatkezelés célja: az Ön weboldalának ingyenes elemzése, fejlesztési tanácsadás a weboldalhoz , teljeskörű online szolgáltatás a fejlesztéshez.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont; GDPR 6. cikk (1.) bekezdés a.) pontja]

Kezelt adatok köre: név, név, email cím, weboldal címe.

Érintettek köre: A weboldalon ingyenes elemzésre, az online szolgáltatásra regisztráló természetes személyek.

Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől

Az adatkezelés időtartama: A cél eléréséig, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig.

Társaságunk a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, anonim statisztikát vezet.

AJÁNLATKÉRÉS SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Önök Társságunktól a fenti honlapok felületén a Társaságunk által kínált szolgáltatásokra árajánlatot kérhetnek. Az árajánlatunk elfogadása, ill. az Ön megrendelése esetén Társaságunk és Ön között szerződés jön létre.

Árajánlat kérése esetén az adatszolgáltatásnak az Ön részéről önkéntesnek, kifejezettnek és egyértelműnek kell lennie. Az árajánlat felület kitöltésével Ön kifejezetten megadja az önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

Adatkezelés célja: árajánlat küldése.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja.

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, adóazonosító jel.

Érintettek köre: Ajánlatot kérő természetes személyek.

Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Az adatkezelés időtartama: A cél eléréséig, de legfeljebb az ajánlati kötöttség időtartamáig, kivéve, ha megrendelés és szerződéskötés történik. Szerződéskötés és adóbizonylatok esetében 8 év.

COOKIE-K HASZNÁLATA

A weboldalainkon úgynevezett cookie-kat használunk. A Cookike-k olyan kis szöveges állományok, amelyek az Ön gépén kerülnek tárolásra.  Ezek a cookie-k bizonyos beállításokat és adatokat tárolnak. Az általunk használt cookie-k személyes adatokat nem tartalmaznak, a felhasználókhoz közvetlenül nem köthetők. Tájékoztatjuk Önt, hogy bizonyos cookie-k azonnal telepítésre kerülnek, amint Ön a weboldalainkat megnyitja. A böngészőjét be tudja úgy állítani, hogy a cookie-k telepítéséről értesítést kapjon, és egyedileg dönthessen azok elfogadásáról vagy a cookie-k használatát bizonyos esetekben vagy általában megtilthatja.  A cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy az oldalunkon elérhető funkciókat korlátozottan tudja elérni.

Társaságunk az alábbi Cookie-kat használja:

Szükséges cookie-k

Ezek a cookie-k szükségesek a weboldalaink működéséhez. Ezek közé tartoznak pl. azok a cookie-k, amelyek a regisztrált ügyfelek számára elérhető felületekre történő belépéshez szükségesek

.

Analitikus/teljesítési cookie-k

Ezek a cookie-k azt teszik lehetővé, hogy a látogatóink felhasználói szokásairól anonimizált adatokat gyűjtsünk. Ezeket később értékeljük, hogy pl. a weboldalaink működését javítsuk, és hogy az Önnek az Ön számára érdekes ajánlatokat tudjunk küldeni.

Funkcionális cookie-k:

Ezeket a cookie-kat weboldalaink bizonyos funkcióihoz használjuk, pl. a weboldalunkon történő jobb navigálást vagy azt teszik lehetővé, hogy Önnek személyre szabott és releváns információkkal tudjunk szolgálni (pl. az érdeklődésének megfelelő hirdetésekkel).

Célzott hirdetések

Ezek a cookie-k rögzítik az oldalainkon tett látogatásait, az Ön által meglátogatott oldalakat és a megnyitott linkeket.  Ezeket az információkat arra használjuk, hogy oldalainkat és az Önnek megküldött hirdetéseket az Ön érdeklődésének megfelelőre szabhassuk.

Harmadik fél cookie-jai

Egyes reklámpartnereink ilyen cookie-jai abban segítenek nekünk, hogy internetes ajánlatainkat és a weboldalunkat az Ön számára érdekesebbé tehessük.  Ezért az oldalainkon tett látogatásakor partnercégeink cookie-jai is telepítésre kerülnek az Ön merevlemezén. Személyes adatokat partnercégeink cookie-jai sem tartalmaznak. A felhasználói azonosító alatt kizárólag álnevesített adatokat gyűjtünk. Ezek az álnevesített adatok az Ön személyes adataival soha nem kerülnek összekapcsolásra.

6. SZÁMLÁLÓ PIXELEK HASZNÁLATA

Fontos információt jelent számunkra, hogy internetes oldalain, milyen gyakran és melyik régiókból látogatták meg érdeklődőink. A weboldalainkon ezért ún. számláló pixeleket (kisméretű grafikákat) helyezünk el. Ez mutatja számunkra, hogy milyen internetes oldalakat, milyen gyakran látogatták meg érdeklődőink.. IP-címek ennek során csak rövidített formában kerülnek rögzítésre, amelyből a belépő személye semmiképpen nem azonosítható. A látogató személyazonossága tehát előttünk anonim marad.

7.  RETARGETING ÉS REMARKETING:

A weboldalaink megjegyzik a felhasználót és ehhez kapcsolódva más weboldalakon célzott hirdetésekkel szólítja meg Önt. Ezzel az a célunk, hogy a felhasználók az általuk korábban megtekintettekkel azonos vagy azokhoz hasonló, az érdeklődésükre számot tartható szolgáltatásainkról kapjanak tájékoztatást az alábbi eljárásban:

7.1.Google Re/Marketing Services:

Az ajánlattevő a weboldalon a Google Inc. („Google”) remarketing vagy „hasonló célcsoportok” funkcióját használja.

A Google Remarketing funkcióra vonatkozó információkat, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozatát megtalálja: https://www.google.com/privacy/ads/.

A Google kisméretű számsor állományokat tárol az oldal látogatóinak böngészőjében,  a szám alapján rögzítésre kerülnek az oldalon tett látogatások, de ezek anonimizált adatok. Fontos, hogy a weboldal látogatóinak személyes adatai nem kerülnek rögzítésre!

A weboldal használatának elemzésére - ami az érdeklődésen alapuló reklámhirdetések összeállításának az alapja - a Google ún. cookie-kat használ.

A cookie-k használatát a Google-ben úgy tudja tartósan letiltani, hogy az alábbi linken felkínált Plug-In-t letölti és telepíti: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Arra is lehetőség van, hogy harmadik felek cookie-jait letiltsa a Network Advertising Initiative deaktiváló oldalán a https://www.networkadvertising.org/choices/ oldalt megnyitva és az ott írt Opt-Out utasításokat követve.

7.2.Google Double Click Cookie

Weboldalaink ún. DoubleClick-Cookie-t is használnak, amely lehetővé teszi böngészőjének felismerését más weboldalak felkeresésekor. A Cookie által a weboldal felkereséséről létrehozott információkat a Google az USA-ban található szerverre továbbítja, és ott kerülnek tárolásra. Az IP cím a weboldalon az EU tagállamok és az EG Megállapodáshoz csatlakozott országok részére történő továbbítás előtt az IP cím fő szabályként anonimizálásra kerül az IP cím lerövidítésével. A Google Analytics keretében az Ön böngészőjéből megküldött IP címet a Google más adatokkal nem kapcsolja össze!

A Google adatkezelésére vonatkozó további információkat itt találja.:https://www.google.com/privacy/ads/.

7.3.Google Tag Manager

A Google Tag Manager használatának az a célja, hogy a felhasználói információkon alapuló reklámokat kezelni tudjukj. Fontos, hogy a  Tag Manager  egy cookie-k nélküli eszköz, domain és személyes adatokat nem rögzít!

Ha szeretné megtiltani a Google-Marketing Services-ben történő rögzítést, azt a Google Beállítási és Opt-out lehetőségek használatával teheti meg: https://www.google.com/ads/preferences

7.4.Google Adwords Conversion-Tracking használata

Weboldalaink a „Google Adwords” online reklámprogramot és a Google Adwords keretében a konverzió követés (Conversation Tracking) funkciót használják. A Google Conversion Tracking a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) szolgáltatása.

A konverzió követésre szolgáló cookie-k segítségével gyűjtött információk célja konverziós statisztikák készítése azon AdWords ügyfelek számára, akik a konverzió követés funkció használata mellett döntöttek. Ennek során az ügyfelek arra vonatkozóan kapnak információt, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetésre, s jutott el így a Conversion-Tracking-Tag-gel ellátott oldalra. Ezek a cookie-k 30 nap elteltével érvényüket vesztik, személyes adatot nem tartalmaznak, így a személyazonosság megállapítására nem alkalmasak!

Olyan információt azonban nem kap, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.
Ha a követésben nem kíván részt venni, ennek használatát úgy tudja letiltani, hogy a cookie telepítését böngésző szoftvere beállításaiban megtiltja (deaktiválási lehetőség). Ettől fogva nem kerül bele a konverzió követési statisztikákba. További információkat valamint a Google adatvédelmi nyilatkozatát az alábbi linkeken éri el:                https://www.google.com/policies/technologies/ads/, https://www.google.de/policies/privacy/

7.5.Facebook Retargeting

A Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) felületén weboldalainkat Facebook plattformon hirdetjük. Ez úgy történik, hogy a weboldal felkerésekor a Facebook egy cookie-t küld, ami az álnevesített cookie-ID és az Ön által meglátogatott oldal alapján érdeklődésen alapuló reklámhirdetéseket tesz lehetővé.

Facebook tagként a retargeting cookie-t az alábbi linken tudja deaktiválni: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Másik lehetőségként a böngészőjét is be tudja úgy állítani, hogy a cookie-k használatáról tájékoztatást kapjon és egyedileg dönthet azok elfogadásáról, vagy egyes esetekre vagy általában kizárhatja a cookie-k használatát. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a cookie-kat nem fogadja el, az korlátozhatja weboldalaink egyes funkcóinak használatát.

8.KOMENNTELÉS KÖZÖSSÉGI HÁLÓKBAN:

8.1.Facebook-Plugin-ok: https://fb.me/noltegyor

Weboldalainkra beépítettük a Facebook közösségi oldal  (Facebook Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) plugin-jeit. A Facebook-Plugin-eket a Facebook logóról vagy „like” („tetszik”) gombról ismeri fel oldalunkon. A Facebook plugin-ek áttekintését itt találja: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Ha felkeresi oldalainkat, a plugin közvetlenül összekapcsolja a böngészőjét a Facebook szerverével. A Facebook így információt kap arról, hogy Ön az IP-címével felkereste oldalunkat. Ha a Facebook oldalára belép, és a Facebook like gombjára kattint, oldalaink tartalmait belinkelheti a Facebook profiljára. A facebook ennek alapján hozzárendeli az oldalunkon tett látogatást az Ön Facebook profiljához.

Felhívjuk figyelmét, hogy mi, mint az ajánlat nyújtói a Facebook által továbbított adatok tartalmáról, valamint azok Facebook általi felhasználásáról nem kapunk tájékoztatást.

További információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál:https://de-de.facebook.com/policy.php

8.2.Instagram-Plugin-ek: https://www.instagram.com/noltegyor/

Weboldalainkon az Instagram on-line szolgáltató ún. közösségi plugin-jait („plugin-ok) használjuk, melyeket az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“) üzemeltet.  A plugin-oket instagram logó, pl. „Instagram-kamera” jelöli, a plugin-ok áttekintését és azok megjelenését itt találja: https://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Ha webmegjelenésünk valamelyik oldalát megnyitja, amelyik instagram plugin-t tartalmaz, böngészője közvetlenül kapcsolódik az instagram szervereihez. Ezzel a kapcsolódással az Instagram megkapja az információt, hogy az Ön böngészőjéből webes megjelenésünknek ezt az oldalát megnyitották, akkor is, ha Ön nem rendelkezik Instagram profillal vagy éppen nincs az Instagramra bejelentkezve. Ez az információ (az Ön IP címével együtt) az Ön böngészőjéből közvetlenül megküldésre kerül az Instagram USA-ban található szerverére, amely tárolja azt.

Az adatgyűjtés céljára, terjedelmére, az adatok Instagram általi további feldolgozására és használatára, valamint az ön ezzel kapcsolatos jogaira és a személyes adatainak védelmét érintő beállításokra vonatkozó információkat az Instagram adatvédelmi rendelkezéseiben találja: https://help.instagram.com/155833707900388/.

Az Instagram plugin-ek letöltését böngészőjében Add-Ons segítségével általánosan is kikapcsolhatja, pl. a „NoScript” Skript-Blocker-rel: (https://noscript.net/).

9. ELEMZŐ ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA:

A weboldalainkon az oldalak kereslethez történő igazítása céljából és a hirdetési tevékenység támogatására webes elemző szolgáltatásokat használunk.

9.1.Google Analytics:

Weboldalaink a „Google Analytics“-t használja, mely a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) kínálatában érhető el, és a felhasználók weboldal használati szokásait méri. A szolgáltatás cookie-kat használ.

A weboldalaink az IP-ket anonimizálják Az IP címek az EU tagállamokban és az EGK tagállamaiban rövidítésre kerülnek. A rövidítésnek köszönhetően IP címe személyhez többé nem köthető! Az adatfeldolgozásra vonatkozóan megkötött megállapodás keretében, amit a weboldal üzemeltetője és a Google Inc. kötöttek, a Google Inc. a gyűjtött adatok alapján értékeli a weboldal használatot és a weboldal aktivitáshoz és az internethasználathoz kötött szolgáltatást nyújt.

A cookie.k tárolását a gépen a böngészője megfelelő beállításával ki tudja kapcsolni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a böngészője a cookie-kat nem engedélyezi, nem garantált, hogy a weboldalaink minden funkcióját korlátozás nélkül el tud érni.

Egy böngésző Plugin segítségével meg tudja továbbá akadályozni, hogy a cookie-k által gyűjtött infomációk (beleértve az Ön IP címét) a Google Inc. részére megküldésre kerüljenek és azokat a Google Inc. használja.A Plugin-t az alábbi linken éri el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

A Google Inc. általi adathasználatra vonatkozó további infókat itt találja: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

9.2.Hotjar

A weboldalaink a Hotjart, a Hotjar Ltd. („Hotjar“) (https://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe) elemző szoftverét használják. A Hotjar-ral lehetséges, hogy a weboldalra látogatók felhasználói szokásait (kattintások, egérmozgások, görgetések, stb.) mérjük és elemezzük.  Az ennek során, az Ön weboldalainkon tett látogatásáról a „tracking code” és a „cookie” által generált információkat, álnevesített vagy anonimizált formában kerülnek megküldésre a Hotjar szerverére, ahol ezek tárolása történik. Fontos, hogy a Hotjar személyes adatokat nem kezel, ill. nem tud kezelni!

Az adatok Hotjar általi rögzítését megakadályozhatja, ha az alábbi linkre kattint és követi az ott kapott instrukciókat: https://www.hotjar.com/opt-out

10.ADATFELDOLGOZÓK

10.1.Adatfeldolgozó: A Társaság jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozók tevékenységét veszi igénybe:

10.1.1.Tárhelyszolgáltató : DigitalOcean, 101 6th Ave, New York, NY 10013 privacy@digitalocean.com.

 

10.1.2. Elemző szoftver: Google Analytics, HOTJAR, Facebook pixel

11.ÉRINTETTEK JOGAINAK AZ ÉRVÉNYESÍTÉSE

A GDPR alapján Önt az alábbi jogok illetik meg:

11.1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15. cikk).

Ezen joga alapján Ön jogosult az Ön személyére vonatkozóan, a Társaságunk által tárolt személyes adatairól térítésmentesen tájékoztatást kérni.

11.2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog (GDPR 16. cikk).

Ezen joga alapján Ön kérheti Társaságunktól, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre vagy a hiányos adatai kiegészítésre kerüljenek.

11.3.Az adatok törléséhez való jog (GDPR 17. cikk).

Ezen joga alapján kérheti Társaságunktól a személyes adatainak törlését az alábbi okokból:

az adatkezelés céljából, amelyre tekintettel a személyes adatokat gyűjtöttük, ill. kezeltük, már nincs szükség,

Ön az önkéntes hozzájárulását, amelyet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján adott meg, visszavonja,

Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nem állnak fenn az Ön érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos indokok az adatkezelésre,

jogellenes adatkezelés történt,

a törlést uniós vagy a magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése indokolja,

a személye adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

11.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk).

Ezen joga alapján, Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

11.5.Az adathordozhatósághoz z való jog (GDPR 20. cikk).

Ezen joga alapján, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által részünkre rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek Ön továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog a fentiek szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

11.6. tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk).

Ezen joga alapján Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

13.7. Hozzájárulás visszavonásának a joga( GDPR 6. cikk):

Amennyiben Ön az adatainak kezelésére vonatkozóan önkéntes hozzájáruló nyilatkozatot tet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján, azt a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja. A leiratkozó linket a hírlevelek alján találja.

13.8. Panasz tételéhez való jog

Ha úgy látja, hogy adatainak kezelése adatvédelmi előírásokba ütközik vagy az Ön adatvédelmi jogai bármely módon sérültek, a felügyeleti hatságnál tehet panaszt:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa u.9.-11.

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: www.naih.hu